Pokemon: Ràng Buộc Trí Gia

Pokemon: Ràng Buộc Trí Gia

Tên Gốc : 神奇宝贝:牵绊智爷
Thể loại : Đồng Nhân, Faloo
Tác Giả : Trạch Đại Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1541 chương Klefki! Thanh thứ nhất công chúa kim chìa!
Cập Nhật : 01:00 17-03
Giới thiệu truyện :
Convert :
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Pokemon: Ràng buộc trí gia 】

Làm tiểu Trí rồng phun lửa, có thể giống Gekkouga như thế, ràng buộc tiến hóa!

Mở ra ngọn lửa Long Dực, viết mới trí gia truyền kỳ

Phi lô tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Danh sách chương

Comment, Review truyện Pokemon: Ràng Buộc Trí Gia

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện