Truyền Kỳ Chuyên Viên Giao Dịch Chứng Khoán

Truyền Kỳ Chuyên Viên Giao Dịch Chứng Khoán

Tên Gốc : 传奇操盘手
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Song Song Không Gian Lai Khách
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 755 xông lên
Cập Nhật : 00:07 14-06
Giới thiệu truyện :
Convert :
Đạt được dị năng trước, hắn là một phàm nhân; đạt được dị năng sau, hắn là một cái truyền kỳ...... Sẽ đầu cơ cổ phiếu, phiếu công trái, kỳ hạn giao hàng, ngoại hối cũng không phải chuyên viên giao dịch chứng khoán, kia chỉ là giao dịch viên. ( bổn văn căn cứ thủy lam tinh một vị truyền kỳ nhân vật tự truyện cải biên ) hy vọng nhìn đến bằng hữu điểm cái cất chứa đầu trương đề cử, vô cùng cảm kích!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Truyền Kỳ Chuyên Viên Giao Dịch Chứng Khoán

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện