Từ Khổ Bức Kim Đan Lão Tổ Bắt Đầu

Từ Khổ Bức Kim Đan Lão Tổ Bắt Đầu

Tên Gốc : 从苦逼的金丹老祖开始
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Nhữ Không Biết
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 164: hoàn dương, lên thi ( 4000 )
Cập Nhật : 07:44 06-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
Cổ nhân nói: “Một viên Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời!”, Kết thành Kim Đan liền thành lục địa thần tiên, đến hưởng thọ nguyên 800 tái, nhưng vì cái gì ta đều đã ‘ xưng tông làm tổ ’, còn cay sao khổ bức.

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Từ Khổ Bức Kim Đan Lão Tổ Bắt Đầu

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện